Survarium - Zasady Forum

Witamy na forum gry Survarium, gdzie możesz poznać innych graczy, porozmawiać o grze, podzielić się swoimi pomysłami, a także uczestniczyć w forumowych zabawach i konkursach organizowanych dla naszej społeczności.

By uczynić Twój pobyt na forum jak najprzyjemniejszym, prosimy o kulturalne zachowanie i bycie uprzejmym wobec innych forumowiczów. Poniższe reguły zakładają pewne ograniczenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do rozmaitych sankcji, aż po wykluczenie z forum (ban). Zwracamy uwagę na fakt, że poniższe zasady nie wyczerpują tematu i nie opisują wszystkich możliwych wykroczeń.

Zasady te stanowią nierozłączoną część Umowy Użytkownika.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zmiany zasad

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany zasad forum. Nowe przepisy nie działają wstecz. Wszelkie uzupełnienia i poprawki dotyczą wyłącznie przypadków, które miały miejsce po opublikowaniu nowych przepisów.

1.2. Prywatne informacje

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie informacje podane podczas wypełniania swojego profilu. Apelujemy o nie udostępnianie danych osobom trzecim.

1.3. Tematy na forum

Forum poświęcone jest grze online Survarium. Dyskusje na inne tematy dozwolone są jedynie w ramach wątku "Rozmowy przy Ognisku" (Campfire Talks).

1.4. Odpowiedzialność za Informacje i treści

To forum jest postmoderowane. Informacje pozostawione przez użytkowników nie są premoderowane, ale mogą zostać zmienione lub usunięte później. Dlatego też Administracja nie jest odpowiedzialna za treści wiadomości publikowanych przez użytkowników. Odpowiedzialność za treść wiadomości publikowanych z danego konta ponosi jego Właściciel. W przypadku kradzieży konta, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym Administracji.

1.5. Raporty o błędach

W przypadku wykrycia błędów i/lub luk w działaniu forum, szczególnie tych istotnych dla prawidłowego oraz takich, które prowadzą do nieprawidłowego funkcjonownia forum, prosimy o kontakt z Administracją forum lub o skontaktowanie się z pomocą techniczną w https://support.survarium.com.

1.6. Tworzenie tematów

Nowo zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć nowe tematy na forum po 3 dniach od rejestracji.

2. Wymagania dotyczące wiadomości

2.1.Język wypowiedzi na forum

Językiem urzędowym na forum Survarium jest angielski. Wiadomości w innych językach, polsko-angielskim, bardzo zniekształconym rosyjskim lub transliteracji będą edytowane lub usuwane przez zespół administratorów.

2.2.Sekcja języka w dziale Klany na forum

Możesz pisać w sekcji "Klany" w dowolnym języku proponowanym przez twórców tematu. Jednakże, informacje te powinny zostać podane w języku angielskim ze wskazaniem głównego języka klanu w tytule wątku.
Przykład: "[DE] Uberlebender"
Zasady, kryteria wyboru członków jak i wszelkie inne informacje na temat klanu powinny zostać przedstawione w oficjalnym języku forum w notce otwierającej dany wątek.

2.3. Informacje w wiadomościach

Na forum zabrania się publikacji celowo zniekształconych informacji, informacji, których właścicielem nie jest użytkownik bez podania autora informacji i odnośnika do materiału źródłowego.

2.4. Tworzenie notek

Wszystkie notki na forum muszą być przygotowane w formie właściwej do odczytu. Nadmierne używanie emotikonek, zbędnych spacji lub innych niepotrzebnych znaków utrudniajacych odczyt treści nie jest wskazane. Wszystkie wiadomości muszą być napisane poprawnym językiem z zachowaniem zasad ortografii, interpunkcji i gramatyki. W przeciwnym razie, Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania takich wiadomości.

2.5. Nazwy użytkowników

Użytkownik musi wybrać forumowy pseudonim, który nie jest sprzeczny z zasadami forum. Próby podszywania się pod innych graczy lub znane osoby są zabronione. Mając na uwadze powyższe, Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozpoznawanie tego typu przypadków, ale wystosuje niezbędne środki w celu wyeliminowania takich naruszeń, po skardze prawowitego właściciela nazwy.

2.6. Odnośniki

Użytkownik ma prawo zamieszczać linki do zewnętrznych zasobów w swoich wiadomościach, tym samym biorąc pełną odpowiedzialność za nienaruszenie Umowy Użytkownika ani zasad forum przez zamieszczone treści. Publikacja linków do zasobów, które zawierają treści pornograficzne, opis lub obrazy przemocy, zachętę do przemocy, zachętę do konfliktów etnicznych, zachętę do konfliktów religijnych oraz treści bluźnierczych jest zakazana.

3. Zakazy i kary

3.1. Wulgaryzmy

Forum zabrania używania wulgaryzmów, w jawnej i/lub zawoalowanej formie. Zabronione jest również sugerowanie wulgaryzmów bądź używanie skojarzeń, które mogą być postrzegane jako substytut używania wulgarnego języka.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 7 do 14 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.2. Obraza i prowokacja

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które bezpośrednio lub pośrednio, obrażają innych graczy, Administrację lub zachęcają do obrażania innych graczy lub Administracji forum. Ponadto forum zabrania publikacji wiadomości i materiałów o wyraźnie prowokacyjnym charakterze.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 7 do 14 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.3. Przejawy nacjonalizmu i rasizmu

Forum zabrania używania pseudonimów/nickname’ów, wysyłania wiadomości i zamieszczania odnośników do stron internetowych, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do narodowej lub rasowej nienawiści, zawierają zniewagi, obelgi, insynuacje o podłożu narodowym lub rasowym, bądź takie, które zawierają logo i/lub symbole w ten czy inny sposób związane z działalnością organizacji nacjonalistycznych lub rasistowskich.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.4. Obraza religii i wierzeń

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które obrażają religie i wierzenia ludzi. Wiadomości i obrazy przedstawiające religijne znaki, liczby lub symbole w negatywny sposób również mogą być klasyfikowane jako działania naruszające regulamin.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.5. Pornografia, przemoc

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które mają wyraźny charakter pornograficzny lub wyraźnie opisują lub obrazują przemoc.


kara:
Tryb "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.6. Ujawnienie danych osobowych

Członkom forum nie wolno ujawniać żadnych informacji odnoszących się do innych użytkowników forum, łącznie z załączaniem linków do zdjęć, odnośników do stron społecznościowych, adresów, ujawnianiem prawdziwych nazwisk i numerów telefonów.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.7. Groźby w prawdziwym życiu

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które zawierają groźby lub sugestie przestępstw w dowolnej dziedzinie, nie związanej bezpośrednio z grą.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.8. Próba podszycia się pod inną osobę

Użytkownik forum zobowiązany jest do publikowania wszystkich wiadomości wyłącznie we własnym imieniu. Wszelkie próby podszywania się pod inną osobę, w tym używanie fałszywej nazwy użytkownika, podrabianie stylu pisania lub podobnej nazwy użytkownika forum jest zabroniony.

kara:
Tryb "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.9. Wymiana i sprzedaż kont

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które zawierają reklamy lub nakłaniają do sprzedaży/wymiany kont.

kara:
Zablokowanie konta użytkownika.

3.10. Promocja narkotyków i nielegalnych zachowań

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które zawierają opis, zdjęcia lub w jakikolwiek inny sposób promują narkotyki lub działania niezgodne z prawem. Obejmuje to również opisy używania narkotyków lub popełniania przestępstw.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.11. Spamowanie, flooding, wiadomości nie wnoszące nic do dyskusji

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które mogą być zakwalifikowane jako spam lub flood. W szczególności: nadużywanie emotikon, grafik postaci, nadmierne powtarzanie tej samej frazy, pisanie wiadomości zawierających bezsensowne ciagi znaków, tworzenie duplikatów tematów, niepotrzebnie długie wiadomości, reanimacja zamkniętych wątków, nadużycia funkcji "complain" (zgłoszenia do moderacji).

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 14 do 30 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.12. Reklama Online

Forum zabrania wysyłania wiadomości i zamieszczania linków do stron internetowych, które zawierają reklamy organizacji, firm, stron internetowych i wydarzeń nie związanych z działalnością Vostok Games.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 7 do 14 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.13. Omawianie działań Administracji

Użytkownikom forum zabrania się tworzyć tematy i omawiać działania zespołu Administracji, w tym dyskusji na temat sankcji podjętych wobec niektórych graczy. Jeśli nie zgadzasz się z jakimiś działaniami Administratora forum lub moderatorów, możesz zgłosić uwagi do działu obsługi klienta na https://support.survarium.com.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 7 do 14 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.14. Zamieszczanie łączy do złośliwego oprogramowania, włamania, oszustwa

Użytkownikom forum zabrania się wysyłania wiadomości lub publikowania notek z linkami do zasobów zawierających złośliwe oprogramowanie, opis metod włamań i/lub oszustw.

kara:
Tryb "Tylko do odczytu" od 7 do 14 dni.
Systematyczne naruszanie - "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.

3.15. Obejście zakazów i ograniczeń nałożonych na użytkownika

Członkom forum zabrania się podjmowania działań zmierzających do obejścia ograniczeń nałożonych na nich na forum. Działania takie obejmują, w szczególności, korzystanie z kont przejściowych i/lub korzystanie z kont innych graczy.

kara:
Tryb "tylko do odczytu", bez ograniczeń czasowych.
Naruszanie systematyczne: zablokowanie konta użytkownika.

4. Administracja i Moderacja

4.1. Administracja

Administratorzy forum są pracownikami Vostok Games i mają prawo reprezentowania interesów Vostok Games na forum, w tym: wysyłania wiadomości w imieniu firmy, wybierania stopnia kary w przypadku naruszeń regulaminu forum przez użytkownika.

Status administratora potwierdza specjalny symbol obok nazwy użytkownika i znak grupy "administracja".

4.2. Moderacja

Moderatorzy forum są ochotnikami spośród członków forum i uczestniczą w utrzymaniu porządku na forum. Status moderatora potwierdza specjalny symbol obok nazwy użytkownika i znak grupy "moderatorzy".

4.3. Odwołanie od decyzji

W przypadku niezgody z działalnością moderatorów lub administracji, użytkownik jest zobowiązany do złożenia skargi na podany adres: https://support.survarium.com I w następujący sposób: Wniosek musi zawierać pełny opis konfliktu wraz ze zrzutami ekranu w załączniku. Wnioski zgłaszane w inny sposób nie będą uwzględniane.


Powrót do ekranu logowania

cron